Dịch vụ giảm béo - Thẩm mỹ công nghệ cao

Dịch vụ giảm béo

Ca sĩ Thu Minh
Sau 2 buổi giảm béo Contri Plus
Doanh nhân Kylie Vũ
Sau 2 buổi giảm béo Contri Plus
Chị Ngọc Thảo
Sau khi giảm béo Ultra Burnfat
Chị Quỳnh Chi
Sau 2 buổi giảm béo Contri Plus
chị Mỹ Quỳnh
sau 10 buổi giảm béo Ultra Burnfat
Chị Quỳnh Hoa
Sau 2 buổi giảm béo Ultra Burnfat
Anh Thanh Tùng
Sau 2 buổi giảm béo Contri Plus
Anh Tiến Dũng
Sau 5 buổi giảm béo Ultra Burnfat
Bạn Thu Hương
Sau 2 buổi giảm béo Ultra Burnfat
Bạn Mỹ Thiện
Sau 2 buổi giảm béo Contri Plus
Chị Hồng Liên
Sau 7 buổi giảm béo Ultra Burnfat
Anh Đức Hải
Sau 2 buổi giảm béo Contri Plus
Chị Khánh Ly
Sau 2 buổi giảm béo Contri Plus
Chị Hải Phương
Sau 10 buổi giảm béo Ultra Burnfat