Dịch vụ tắm trắng - Thẩm mỹ công nghệ cao

Dịch vụ tắm trắng

Ngọc Trinh
Sau 5 buổi tắm trắng Bio Light 4D
Quỳnh Nga
Sau 6 buổi tắm trắng Bio Light 4D
Hotgirl Thu Hà
Sau 7 buổi tắm trắng Bio Light 4D
Phương Thảo
Sau 5 buổi tắm trắng Bio Light 4D
Thu Hương
Sau 6 buổi tắm trắng Swiss Cell 24K
Hải Yến
Sau 7 buổi tắm trắng Bio Light 4D
Hương Meo
Sau 5 buổi tắm trắng Swiss Cell 24K
Hải Minh
Sau 8 buổi tắm trắng Bio Light 4D
Ca sĩ Thủy Tiên
Sau 7 buổi tắm trắng Swiss Cell 24K
Đàm My
Sau 8 buổi tắm trắng Swiss Cell 24k
Thùy Linh
Sau 5 buổi thực hiện combo Bio Light 4D + White Plus
Thiên An
Sau 7 buổi làm White Plus
Phương Thảo
Sau 6 buổi làm White Plus