Dịch vụ trẻ hóa da - Thẩm mỹ công nghệ cao

Dịch vụ trẻ hóa da

Chị Kim Ngọc
Sau 1h trẻ hóa da Thermage
Ca sĩ Thu Minh
Sau 3 tuần trẻ hóa da Thermage
Doanh nhân Hương Vũ
sau 1h làm Thermage
Chị Kylie Vũ
Sau 1h làm Thermage
Ngọc Trinh
Sau 1h làm Thermage
Chị Dung Trần
Sau 1h làm Thermage
Chị Thùy Chang
Sau 1h làm Thermage
Chị Thanh Mai
Sau 1h làm Thermage