Trị nám Mela Extra - Thẩm mỹ công nghệ cao

Trị nám Mela Extra

Cô Ngọc Lan
Sau 7 buổi trị nám Mela Extra
Chị Hồng Liên
Sau 8 buổi trị nám Mela Extra
Chị Thu Lan
Sau 10 buổi trị nám Mela Extra
Cô Minh Hải
Sau 8 buổi trị nám Mela Extra
Cô Bích Ngọc
Sau 7 buổi trị nám Mela Extra
Cô Hải Phương
Sau 4 buổi trị nám Mela Extra
Chị Bích Hạnh
Sau 6 buổi trị nám Mela Extra
Chị Minh Thư
Sau 7 buổi trị nám Mela Extra
Bạn Lương Lê
Sau 3 buổi trị tàn nhang bằng Mela Extra
Chị Hạ Trâm
Sau 5 buổi trị nám Mela Extra